Bemutatkozás

Bemutatkozik a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Iskolánk a Hajdú-Bihar megyei kisváros, Polgár nevelési-oktatási intézménye.

Polgár Város önkormányzata az intézményt a megszüntetett Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon jogutód intézményeként hozta létre a 100/2007. (VII.19.) sz. KT. határozatával.

Iskolánk jelenleg a következő feladatokat látja el:
– Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon).
– Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása (általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon).
– Iskolaotthonos oktatás
-Egésznapos oktatás
– Napközi otthoni ellátás
– Tanulószobai ellátás

Az iskola fenntartója:
Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.

24 általános iskolai csoportban oldjuk meg az alapító okiratban rögzített feladat ellátási kötelezettségünket, 1-4 évfolyamon 12 iskolaotthonos, felső tagozaton 3 napközis csoportban.

A nevelését, oktatását 46 fős nevelőtestület és látja el. Munkánkat 2 fő iskolatitkár segíti.

“Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.”

Dorothy Law Holte gondolatait magunkénak vallva neveljük, oktatjuk diákjainkat az életkori sajátosságok figyelembe vételével, nyugodt, demokratikus légkörben , a tudomány fejlődését, az élet változásait szem előtt tartva.

Mottónk:
“Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre.”

Intézményünk elkötelezett a következő feladatok magas szinten való teljesítésében:
– Az idegen nyelv, magyar, matematika és informatika tantárgyak emelt óraszámú oktatása.
– A magyar, matematika tantárgyak oktatása csoportbontásban és csoportközi differenciálással.
– Sokoldalú, korszerű tudás közvetítése.
– Megújulásra, önművelődésre fogékony tanulók nevelése.
– A művészetek befogadására kész, jó ízlésű, kreatív személyiségek fejlesztése.
– Az iskolaotthonos és egésznapos nevelési-oktatási formában rejlő lehetőségek maximális kihasználása.
– Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlődésük elősegítését, támogatását.
– Tanulóink megjelenését és sikeres szereplését tanulmányi versenyeken.
– Fontosnak tartjuk a lemaradó, tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását.
– A részképesség zavarral küzdő tanulók felzárkóztatásának segítését.
– Önismereti tréningek, drámapedagógia módszerek alkalmazását.
– Kompetencia alapú oktatás alkalmazását felmenő rendszerben.
– Olyan pályázati figyelő – és író rendszer működtetését, amely segíti a tárgyi és személyi feltételek fejlesztési lehetőségeit.
– A partnerek igényeinek megismerését, elvárásainak beépítését az oktató- nevelő munkába.

Iskolánkban a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése.

A szülők és gyermekek igénye alapján a következő képzéseket indítottuk:
– Emelt óraszámú angol,magyar, matematika és informatika oktatása
– Csoportbontás és csoportközi differenciálás magyar, matematika és angol tantárgyakból
– Iskolaotthonos oktatás
– Napközis foglalkozások szervezése
– Úszásoktatás

A nem kötelező (választható) tanóra keretében, szakorvosi javaslat alapján gyógytornát és könnyített testnevelést szervezünk.

Tanórán kívüli tevékenységek:
– Középiskolára előkészítő
– Versenyekre való felkészítés
– Tantárgyi felzárkóztató foglalkozások
– Színjátszó szakkör
– Gyógytestnevelés
– Tömegsport: foci, torna, kosárlabda, gimnasztráda
– SE szervezésében: foci 4 korcsoport
– Kézilabda 2 csoport
– Karate