Bemutatkozás

Bemutatkozik a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Az intézményt 2007-ben Polgár Város Önkormányzata az ún. „Kisvárosi iskolamodellként” működő Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Diákotthon jogutód intézményeként hozta létre.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) megalakulásával 2013. január 01-től a Hajdúnánási Tankerületi Központ fenntartása alá került, de a működtetői feladatokat továbbra is Polgár Város Önkormányzata látta el.

A KLIK átalakítása után 2017. január 01-től az intézmény fenntartói és működtetési feladatait is a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ látja el.

A Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend valamint az éves munkaterv alapján végezzük az Alapító okiratban meghatározott nevelő – oktató munkánkat. Névadónk szellemében a tudás megbecsülésére, kitartásra, szorgalomra, kezdeményezőkészségre, kreativitásra, az élő és épített természet védelmére és gyarapítására neveljük növendékeinket.

A tanítás a település két különböző telephelyén található iskolaépületben folyik. A Móricz utcai épületben az 1-4. évfolyam, a Zólyom utcai épületben az 5-8. évfolyam tanul.  

A szakmai munka tartalmi elemeit az intézmény elfogadott pedagógiai programja, a szakmailag felkészült nevelőtestület, a hagyományok és a helyi adottságok határozzák meg.

Pedagógiai programunk a nevelőtestület feladatai közül kiemeli a tehetséggondozást, a felzárkóztatást és a reális pályaválasztás segítését.

Kiemelten kezeljük a tehetséges tanulókkal való foglalkozást nem csak tanórán, hanem tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön, tanulmányi és sport versenyeken. Diákjaink a helyi, városi és tankerületi versenyek mellett megyei és országos versenyeredményekkel is büszkélkedhetnek.  

Intézményünkben meghatározó feladat a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. Felzárkóztatásukat differenciált óraszervezéssel, korrepetálással, az Útravaló és más pályázatokba való bekapcsolódással segítjük.

Pályaorientációs tevékenységünk során igyekszünk úgy irányítani végzős diákjainkat, hogy mindenki a képességének és érdeklődésének megfelelően válasszon középiskolát. E tevékenységünk sikerességét mutatja, hogy legtöbb tanulónk az első helyen megjelölt iskolába nyer felvételt, és megállja a helyét a választott középiskolában.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közösség összetartozását erősítő hagyományok ápolására, aminek megőrzése fontos az iskola, az iskolai közösség fennmaradásának, a jövő nemzedékének szempontjából is.